Kraftigt minskade utsläpp genom samordnad varudistribution!

Haninge kommun ingår sedan 2013 med sju andra kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, i ett samarbeta kring samordning av varudistributionen till våra kommunala verksamheter. Istället för att leverantörerna själva levererar varorna direkt till de kommunala enheterna samordnas leveranserna i en omlastningscentral som är gemensam för de åtta kommunerna. Där lastas varorna om och körs…

Finland 100 år

Idag uppmärksammades Finlands självständighetsdag i kommunhuset i Haninge. Bandet Yksi, kaksi, Orcestra spelade och jag höll ett tal som du kan läsa nedan. Det talade ordet gäller.   TAL AV PETRI SALONEN MED ANLEDNING AV FINLANDS HUNDRADE SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG 2017-12-06 ”Mina vänner! Med anledning av Finlands hundrade självständighetsdag skickade hans majestät konungen idag svenska folkets hjärtligaste…

Säkerställ romernas mänskliga rättigheter

Häromdagen läste jag om ett kaos som uppstod på Länssjukhuset i Kalmar när 60 romer ville besöka en patient. Tidningarna skriver att man försökte storma sjukhuset. Jag vill påstå att situationen som uppstod beror på att vi i Sverige misslyckas med att inkludera romer som minoritet i vårt samhälle. Vi förstår inte romerna som minoritet…

Placera ambulanshelikoptern i Haninge!

Kommunstyrelsen i Haninge kommer på sitt kommande sammanträde 25 september erbjuda Stockholms läns landsting om att diskutera en eventuell placering av ambulanshelikoptern i Haninge kommun. Detta på initiativ från Centerpartiet. Stockholms läns landsting har beslutat att i mitten av september tillfälligt flytta ambulanshelikoptern från Mölnviks flygplats i Värmdö till Norrtälje kommun på grund av bristande…

Föreningsbidrag från socialnämnden

Socialnämnden ger årligen bidrag på nästan 2,3 miljoner att fördela till föreningar så är det lämpligt att jag beskriver nämndens arbete inom detta arbete. Syftet med socialnämndens bidragsreglemente är att ge en grundläggande och stabil bas för ideella föreningarnas verksamhet och utveckling i Haninge kommun. Genom föreningsbidraget vill socialnämnden utveckla föreningslivet och entusiasmera det engagemanget…

Våra utmaningar idag och imorgon

För drygt en vecka sedan höll jag ett tal för chefer i Haninge kommun. Jag har fått väldigt positiv feedback för mitt tal så jag väljer att dela den här på min blogg så fler kan ta del av den. Våra utmaningar idag och imorgon 2016-03-15 till hemsidan Tal på ledningsinfo för chefer i Haninge kommun…

Beslutat i Socialnämnden om korttidsstillsyn för skolungdomar med särskilda behov över 12 år enligt LSS

Socialnämnden fattade igår ett beslut rörande korttidstillsyn för skolungdomar med särskilda behov över 12 år enligt LSS. Verksamheten drivs idag på Jordbrogården och Lilleken. Vi tog ett beslut om att utbildningsförvaltningen blir ny utförare. Utbildningsförvaltningen kommer att placera verksamheten i Riksäpplet och samtidigt kommer kultur- och fritidsförvaltningen placera sin fritidsgårdsverksamhet på samma plats. Detta betyder…