Finland 100 år

Idag uppmärksammades Finlands självständighetsdag i kommunhuset i Haninge. Bandet Yksi, kaksi, Orcestra spelade och jag höll ett tal som du kan läsa nedan. Det talade ordet gäller.   TAL AV PETRI SALONEN MED ANLEDNING AV FINLANDS HUNDRADE SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG 2017-12-06 ”Mina vänner! Med anledning av Finlands hundrade självständighetsdag skickade hans majestät konungen idag svenska folkets hjärtligaste…

Säkerställ romernas mänskliga rättigheter

Häromdagen läste jag om ett kaos som uppstod på Länssjukhuset i Kalmar när 60 romer ville besöka en patient. Tidningarna skriver att man försökte storma sjukhuset. Jag vill påstå att situationen som uppstod beror på att vi i Sverige misslyckas med att inkludera romer som minoritet i vårt samhälle. Vi förstår inte romerna som minoritet…

Placera ambulanshelikoptern i Haninge!

Kommunstyrelsen i Haninge kommer på sitt kommande sammanträde 25 september erbjuda Stockholms läns landsting om att diskutera en eventuell placering av ambulanshelikoptern i Haninge kommun. Detta på initiativ från Centerpartiet. Stockholms läns landsting har beslutat att i mitten av september tillfälligt flytta ambulanshelikoptern från Mölnviks flygplats i Värmdö till Norrtälje kommun på grund av bristande…

Föreningsbidrag från socialnämnden

Socialnämnden ger årligen bidrag på nästan 2,3 miljoner att fördela till föreningar så är det lämpligt att jag beskriver nämndens arbete inom detta arbete. Syftet med socialnämndens bidragsreglemente är att ge en grundläggande och stabil bas för ideella föreningarnas verksamhet och utveckling i Haninge kommun. Genom föreningsbidraget vill socialnämnden utveckla föreningslivet och entusiasmera det engagemanget…