Finland 100 år

Idag uppmärksammades Finlands självständighetsdag i kommunhuset i Haninge. Bandet Yksi, kaksi, Orcestra spelade och jag höll ett tal som du kan läsa nedan.

Det talade ordet gäller.

Petri Salonen talar med bandet Yksi, Kaksi, Orcestra i bakgrunden.
Petri Salonen talar med bandet Yksi, Kaksi, Orcestra i bakgrunden.

 

TAL AV PETRI SALONEN MED ANLEDNING AV FINLANDS HUNDRADE SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG 2017-12-06

”Mina vänner!

Med anledning av Finlands hundrade självständighetsdag skickade hans majestät konungen idag svenska folkets hjärtligaste lyckönskningar till Finland och Finlands president Sauli Niinistö.

Kungen skriver i hälsningen att Sverige och Finland förenas av Östersjön och att mellan våra två folk finns en stark samhörighet, skapad ur en lång historisk gemenskap och personliga band.

Kungens hälsning sammanfattar väl våra länders relation. Sverige och Finland är tätt sammanbundna av historien. Finnar har under mycket lång tid funnits i vårt land och finskan och finska kulturen är en del av vårt svenska samhälle och är en del av vårt gemensamma kulturarv.

Jag själv flyttade, eller rättare sagt, min familj flyttade med mig hit till Sverige 1981. Då tog vi Viking Line över Östersjön som arbetskraftsinvandrare. Vår mamma lurade oss att vi skulle basta när vi såg färjans skorsten.

Den finska arbetskraftsinvandringen var i slutfasen när vi kom. Den hade varit som störst mellan 1950-1970.

Idag härstammar runt 700 000 människor i vårt land från Finland mycket tack vare denna arbetskraftsinvandring. I Haninge är det drygt 10 000 Haningebor eller nästa 12 % av hela befolkningen. Vi kallar dom som härstammar från Finland för Sverigefinländare, eller sverigefinnar.

Trots att svenskar och finländare till mycket liknar varandra till sättet och utseendet finns det stora kulturella skillnader när man skrapar under ytan.

En stor anledning till detta är Finlands historia som självständig nation.

Det som idag är Finland var en del av det svenska riket under 600 år fram till det finska kriget 1808-1809 som innebar att Sverige fick avträda hela Finland till Ryssland.

Under perioden 1809 till 1917 var Finland en del av det ryska imperiet och benämns som ryska Storfurstendömet Finland.
Finland blev en självständig nation när Finlands lantdag förklarade landet självständigt den 6 december 1917.
Men hoten mot självständigheten har varit många.

Direkt efter självständighetsförklaringen utbröt det finska inbördeskriget mellan den röda sidan och den vita sidan. Nästan 40 000 människor dödades varav över hälften arkebuserades eller avled i fångläger. Inbördeskriget har lämnat djupa ärr i den finska själen.

Under andra världskriget bekämpades ryssarnas under två krig och självständigheten kunde räddas men stora och viktiga landområden såsom Karelen fick överlämnas till ryssarna. De finska soldaterna blev nationens hjältar och försvarare av moderlandet, och har blivit det moderna Finlands stolthet och mytbildning.

Under det kalla kriget fick man anpassa sin situation till den ryska björnen och handelsavtalen var helt beroende av goda relationer till Moskva. När Sovjetunionen föll så föll även Finlands ekonomi. Men med beslutsamhet sökte man andra relationer till det vi nu kallar Europeiska Unionen som la grunden till en modern ekonomi där den största sagan är Nokia som gick från gummistövlar till Connecting people.

Finland har under de senaste 100 åren gått igenom svårigheter som inneburit att man som folk fått härda och där ens självständighet varit prövad. Med sisu och kämparglöd har man klarat av detta och firar nu 100 år som självständig nation.

”Finlands sak är vår”

Så lät det under andra världskriget och så behöver det låta även idag och imorgon.

För att stärka sverigefinnar som minoritet i vårt land och ge rätt till information, skydd av kultur- och språk samt rätt till delaktighet och inflytande, trädde lagen om nationella minoriteter i kraft 1 januari 2010. Sverigefinnar är en av fem nationella minoriteter.

Genom att ge möjligheten till den med finska rötter att känna sig stolt över sin egen identitet och sitt kulturarv, gör vi oss som land bättre och starkare, och mer inkluderande.

Så när vi idag firar Finland 100 år som självständig nation så firar vi även broderskapet mellan våra folk. Vi firar att Finland och det finska folket och sverigefinländarna är en viktig del av vårt samhällsbygge och en del av vår svenska historia.

Eläköön Suomi! Länge leve Finland!

Tack ska ni ha!”