Placera ambulanshelikoptern i Haninge!

Kommunstyrelsen i Haninge kommer på sitt kommande sammanträde 25 september erbjuda Stockholms läns landsting om att diskutera en eventuell placering av ambulanshelikoptern i Haninge kommun. Detta på initiativ från Centerpartiet.

Stockholms läns landsting har beslutat att i mitten av september tillfälligt flytta ambulanshelikoptern från Mölnviks flygplats i Värmdö till Norrtälje kommun på grund av bristande säkerhet. Det innebär att helikoptern får en längre utryckningstid till en stor del av länet och att närheten till akutvård för delar Stockholms län försämras. Haninge kommun med sitt geografiska läge skulle kunna härbergera möjliga platser för att finna en långsiktig lösning för Stockholms läns landsting, gällande ambulanshelikoptern.

I länet finns en permanent ambulanshelikopter som under sommaren förstärks av ytterligare en helikopter. Dessa är oerhört viktiga för att trygga närheten till akutvård både centralt i länet och i Stockholms skärgård, där de flesta utryckningarna sker. För att ambulanshelikoptern ska fungera effektivt behövs en central placering i länet med närhet till både city och skärgården, korta insatstider och goda anslutningar till vägnätet. En ny framtida placering av ambulanshelikoptern i Haninge kommun skulle trygga tillgången till akutvård i länet genom kortare utryckningstider.

Det befintliga avtalet mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun är på tre år och efter det ska lokaliseringen av ambulanshelikoptern upphandlas igen. Haninge kommun är inte främmande för att delta i en diskussion för att undersöka framtida möjligheter för en långsiktig lösning för att säkerställa en god tillgång till ambulanshelikopterverksamheten för hela länet.