Kraftigt minskade utsläpp genom samordnad varudistribution!

Bild från Upphandling Södertörns hemsida om hur samordning av varudistributionen sker

Haninge kommun ingår sedan 2013 med sju andra kommuner på Södertörn, söder om Stockholm, i ett samarbeta kring samordning av varudistributionen till våra kommunala verksamheter. Istället för att leverantörerna själva levererar varorna direkt till de kommunala enheterna samordnas leveranserna i en omlastningscentral som är gemensam för de åtta kommunerna. Där lastas varorna om och körs ut till kommunernas enheter via fastställda rutter.

Över en halv miljon människor bor i dessa kommuner och omfattar cirka 1900 verksamheter. Omfattningen av samordningsprojektet beskrivs som det största någonsin av detta slag inom Sverige.

Nu har Svenska Miljöinstitutet utvärderat miljöeffekterna och samhällsekonomin av detta projekt. Resultaten kopplade till miljönyttan i form av minskat klimatpåverkan är stor. De fossila koldioxidutsläppen kopplade till transporter har minskat med nästan 75 procent mellan åren 2014 och 2017! Utsläppen kväveoxider och partiklar minskat med omkring 70 procent! Antalet körda kilometer har minskat med cirka fyra procent och antalet transporter till verksamheterna har halverats vilket leder till säkrare trafikmiljöer på våra skolor och förskolor.

Samhällsekonomiska vinsterna bedömer Svenska Miljöinstitutet vara små då projektkostnaderna i första fasen varit höga. Projektkostnaderna bedömer man ska minska nu när samordnade transporter övergår från projekt till förvaltning. Samtidigt finns betydande framtida kostnadsbesparing för kommunerna ligger i lägre varukostnader enligt Svenska Miljöinstitutet då sluttransporten för varan i framtiden inte bör ingå i priset för varorna.

Centerpartiet var med förra mandatperioden och tog beslut om införande av samordnade varudistribution. Det är genom att nyttja våra resurser på ett bättre sätt som vi får konkreta resultat för en bättre miljö. Svenska Miljöinstitutets utvärdering visar att samordning av varutransporter är rätt väg vilket känns väldigt bra!

Petri Salonen
Gruppledare och kommunalråd för Centerpartiet i Haninge

 

Mer underlag:
Läs Svenska Miljöinstitutets utvärdering här.
Södertörnskommunerna skriver om samordnade varutransporter på sin hemsida.
Media uppmärksammar detta: P4 Stockholm, Upphandling24 och Stockholmdirekt.