Säkerställ romernas mänskliga rättigheter

Häromdagen läste jag om ett kaos som uppstod på Länssjukhuset i Kalmar när 60 romer ville besöka en patient. Tidningarna skriver att man försökte storma sjukhuset.

Jag vill påstå att situationen som uppstod beror på att vi i Sverige misslyckas med att inkludera romer som minoritet i vårt samhälle. Vi förstår inte romerna som minoritet och vårt bemötande blir fel.

Jag vill citera Monika Kaldaras från Romska kulturcentret i Malmö, hon säger ; ”Vi har levt här i 505 år, Sverige borde känna till vår kultur.”

Hon har rätt, vi borde känna till romerna och deras kultur. Vi borde visa respekt och förståelse för romerna som minoritet.
Romer är en erkänd minoritet i vårt land. Vi har en lagstiftning som säger att det allmänna ska främja Romernas och de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.

Jag menar att händelsen på sjukhuset hade kunnat undvikas om vi bara levt upp till detta. Jag efterfrågar en bredare debatt om hur vi inkluderar romer i vårt svenska samhälle idag. Det handlar om att säkerställa romernas mänskliga rättigheter.

I vårt land ska man kunna känna stolthet över sin egen identitet och sitt kulturarv. Särskilt viktigt är detta är detta för minoriteter i vårt samhälle.