Samarbete är viktigare än konflikt för samhällets mest utsatta

Moderaterna i Haninge har kritiserat mig för att jag både är engagerad i Haninge kommun och i Österhaninge församling. Det känns lite konstigt då jag personligen tycker vi behöver fler som engagerar sig mer, oavsett om det är i kommunalpolitiken eller i församlingslivet.

Dessutom riktar sig kritiken mot att jag skulle ha varit pådrivande för att det ska finnas en handlingsplan för bostadslösa personer som saknar egen förmåga att försörja sig och med stöd av EU-rätten uppehåller sig i Sverige. Handlingsplanen var ett dokument inriktat på att när kylan når Sverige så ska vi veta hur insatser för dessa bostadslösa personer kan genomföras. Annars riskerar vi fara för dessa människornas liv. Vi har en skyldighet enligt socialtjänstlagen.

Handlingsplanen fastställdes av förvaltningschefen då planen beskrev arbetsrutiner vid händelser som kunde skapa fara för människors liv och hälsa. Det handlade primärt om att analysera läget och utbyta information med en annan aktörer, nämligen Österhaninge församling. Eventuella insatserna som skulle genomföras skulle ske inom ramen för respektive verksamhet. Att insatserna ligger inom ramen för verksamheten innebär att det inte är föremål för ett nämndbeslut, lika lite som socialnämnden beslutar om den dagliga verksamheten. Det är ett ansvar för förvaltningschef och den fantastiska personal vi har.

Förvaltningschefen har valt att upphäva sitt beslut efter att vi under årets Socialchefsdagar lyssnade på Martin Valfridsson, regeringens särskilda utredare med nationellt samordningsansvar för utsatta EES-medborgare. Han redogjorde för sina preliminära slutsatser och det finns all anledning att avvakta den slutgiltiga rapporten. Efter samtal med kyrkoherde Krister Stenberg är man överens om detta.

Hur ska jag tolka moderaternas kritik för att jag är engagerad i församlingslivet och att för att jag värnar de som kanske har de allra tuffaste utmaningarna i samhället. Vi är många som noterat den allt hårdare retorik som Moderaterna i Haninge har när det gäller de hemlösa och utsatta. De har tidigare fått stå till svars för denna retorik i samband med att bosättningar attackerades. Nu riktar sig den hårda retoriken mot oss som väljer att agera för att förbättra situationen och hjälpa dessa utsatta människor. Är det verkligen värdigt moderaterna?

I Österhaninge församling har vi lagt partipolitiken åt sidan. Där arbetar vi alla mot ett gemensamt mål och vi gör det genom att samarbeta. Kanske är det så att moderaterna istället för att kritisera mig för mitt engagemang i Österhaninge församling borde låta sig inspireras av hur församlingen arbetar. Då kanske de skulle söka samverkan och samarbete istället för ständigt konflikt. Och är det något som utvecklar Haninge till det bättre är det samarbete – inte konflikt.