Beslutat i Socialnämnden om korttidsstillsyn för skolungdomar med särskilda behov över 12 år enligt LSS

Socialnämnden fattade igår ett beslut rörande korttidstillsyn för skolungdomar med särskilda behov över 12 år enligt LSS. Verksamheten drivs idag på Jordbrogården och Lilleken. Vi tog ett beslut om att utbildningsförvaltningen blir ny utförare. Utbildningsförvaltningen kommer att placera verksamheten i Riksäpplet och samtidigt kommer kultur- och fritidsförvaltningen placera sin fritidsgårdsverksamhet på samma plats. Detta betyder…