Våra utmaningar idag och imorgon

För drygt en vecka sedan höll jag ett tal för chefer i Haninge kommun. Jag har fått väldigt positiv feedback för mitt tal så jag väljer att dela den här på min blogg så fler kan ta del av den.

Våra utmaningar idag och imorgon 2016-03-15 till hemsidan

Tal på ledningsinfo för chefer i Haninge kommun den 15 mars 2016 

Det talade ordet gäller!

”Tack för möjligheten att få tala inför er idag. Meeri hälsar. Hon är idag på ett viktigt uppdrag ute i Europa. Men för att ni inte ska känna er obekväma med hennes frånvaro så har jag en röd slips på mig.

Förra veckan firade vi internationella kvinnodagen. I grunden är det tragiskt att vi behöver ha en sådan dag, men när vi tittar runt om i världen idag så ser vi att den behövs. Vi ser att vårt eget samhälle utvecklas åt rätt håll. Kvinnor kan lika mycket som vi män. Se bara på mig.

Idag ersätter jag Meeri Wasberg.
Jag är förband till Annica Hjerling.
Och jag skulle inte ha en chans om jag utmanade min partiledare Annie Lööf.

Men jag är nöjd så. Jag har handlingskraftiga kvinnor runt om mig som får saker gjort och jag lär mig ett och annat dessutom.

***
Hur går det med vårt palatsbygge? Eller har ni glömt allt vad jag pratade om senast?

Om man bara tittar i vår absoluta närtid så tycks det gå ganska bra. Det visas på mycket handlingskraft.

Alldeles nyss kunde ni alla bevittna hur vår ekonomidirektör tindrade med ögonen när han redogjorde för årsbokslutet 2015. Dessa två procent i överskott har en magisk verkan på både politiker och ekonomidirektörer. Vi har ordning i ekonomin vilket är oerhört viktigt.

Innan vi gick hem i fredags så fick vi beskedet om att vår hemsida utsetts till Sveriges bästa kommunala hemsida av tidskriften Internetworld. Och vi slog Stockholm! Bara det!

Förra tisdagen fick vi på vår ekonomikonferens veta av SKL att vår äldrevård är en lysande stjärna när det gäller kvalitén inom hemtjänsten. För en stor kommun som Haninge så borde våra förbättringar senaste åren vara omöjliga enligt SKL. Fantastiskt!

Så svaret måste vara att det går ganska bra för vårt palatsbygge. Bara i vår närtid finns otaliga bevis om detta.

Men vi är bevisligen inte klara ännu, vi har mycket kvar att göra.

***

I nästa vecka kommer kommunfullmäktige anta direktiv för ett nytt klimat- och miljöpolitiskt program.

Detta handlar om att beskriva vår ambition och viljeinriktning i arbetet med miljömålen, både de nationella och lokala målen, samt koppla dessa ihop med våra andra styrdokument. Arbetet ska ledas av kommunalrådet Annica Hjerling.

Vår kommun ska vara i framkant i detta arbete. Vi ska göra detta som kommun, tillsammans med våra invånare, tillsammans med näringslivet och tillsammans med andra delar av vårt samhälle.

Vi ska med kraft höja våra ambitioner och visa på konkreta resultat för ett bättre klimat. För renare luft. För renare vatten. För renare och giftfria miljöer.

Detta är ett arbete som kräver allas vårt engagemang. Det är inte ett arbete som kommunstyrelseförvaltningen ska göra på sin kammare. Ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete kräver allas vårt engagemang i det lilla och i det stora. Det är inte ett arbete som någon annan gör, det gör vi tillsammans.

Och vi ska komma ihåg en sak. Om vi misslyckas för att ta ansvar för detta idag så är det inte vi i detta rum som betalar priset. Det är våra barn, och deras barn, och de kommande generationerna som kommer betala priset för vårt misslyckande.

Därför måste vi lyckas!

***
Det finns forskning som visar på att visar att vi redan har vårt första krig på grund av klimatförändringar.

Syrien har under många år haft en mycket svår och extrem torka.

Många av dem som försörjt sig och sina familjer på lantbruket fick på grund av torkan flytta in till städerna.

Detta ledde till trångboddhet, arbetslöshet och social oro.

När det arabiska våren kom krävdes det ett skott. Som med skottet i Sarajevo förändrades vår framtid. Faktum är att det skedde idag för fem år sedan.

Det finns säkert de som är skeptiska mot all forskning som visar på de negativa effekter klimatförändringarna har mot vår jord.

Men vi vet detta. Att inbördeskriget i Syrien är totalt. Att inbördeskriget slår skoningslöst mot alla.

Människor dör.
Soldater, civila.
Män, kvinnor, barn.
Unga som gamla. Kristna som muslimer.
Kriget dödar. Splittrar familjer. Förintar hela släkten. Slår samhällen i spillror.

Ordet systemkollaps finner sin rätta betydelse.

***
Resultatet är en flyktingkris som världen inte skådat sedan andra världskriget.

Detta samtidigt som vi är inne i nya folkvandringens tid. Människor flyr över haven för att komma till Europa. Från Syrien, från Afghanistan. Från olika delar av den oroliga världen. Många ensamkommande barn.

Alla är inte flyktingar. Alla kommer inte få stanna. Men för Sverige och resten av Europa har detta inneburit en utmaning.

Flyktingfrågan diskuteras i Ankara, i Bryssel och i Stockholm. Och den berör oss direkt i Haninge.

I helgen berömde statsministern Sveriges kommuner för det arbete som gjorts i ljuset av den flyktingkris vi stått inför. Jag delar hans ord. Vi som kommunledning är oerhört stolta och tacksamma för det arbete som ni gjort.

För det sätt ni organiserat detta arbete tillsammans.
För det sätt ni hittat lösningar för människor i nöd.
Allt vad ni gjort för att lösa och ta ansvar för denna så svåra fråga.

Tack för detta!

***

Det är givetvis så att man kan känna oro för det nya och det främmande. Detta är en oro som vi som kommun måste ta fasta på så att alla kan känna sig trygga.

För drygt en månad sedan ordnade vi ett möte på Vendelsömalmsskolan som inte blev så bra. Mötet var till för att på ett transparent sätt ge information om att bygglov skulle sökas för ett boende för ensamkommande barn och svara på frågor från berörda kommuninvånare.

Mötet resulterade tyvärr till att Haninge fick dåliga rubriker. Vi ska givetvis vara självkritiska till hur situationen ens uppstod, men rubrikerna speglar inte Haninge på rätt sätt.

Det har i vår kommun varit ett stort engagemang för att hjälpa nyanlända och ensamkommande barn. Se bara så många som anmälde sig som volontärer på våra evakueringsboenden i höstas och så många som anmält att de vill hjälpa på olika sätt!

Jag blev därför överraskad och förvånad över den stora oron som visades sig när vi nu skulle bygga upp boenden för ensamkommande. Därför behöver vi se över detta så alla ska känna sig trygga.

Haninge kommun ska ha en ordnad flyktingmottagning och vi ska göra allt för att medborgarna ska känna sig trygga och informerade. Vi behöver kanske se över storleken på de boenden vi bygger upp och hitta fler olika lösningar. Det är dock vår bestämda uppfattning att Haninge kommun ska ta sin del av det ansvar som Sveriges regering beslutat sig för att ta.

***
Men vi får inte missa en sak. Bland dem oroliga människorna finns de som sprider hat.

De som pratar om invasion. De som pratar om att vårt land inte ska vara världens socialkontor, att det är vårt land som är offret. Det kallar flyktingar för välfärdsturister. Och de säger att vi ska lyda under sharia lagar inom en nära framtid.

De kränger felaktigt fakta för att försöka rättfärdiga sina hatfulla åsikter. När man bemöter dem så kallar de en för de mest hemska sakerna. Men det är ingenting jämfört med hur de beskriver de som flyr.

Människor sprider de mest obehagliga sakerna på nätet utan någon som helst eftertanke. I många fall vuxna normala människor.

Vi kan aldrig tillåta dessa människor som sprider hat att få sätta agendan. Vi kan aldrig tillåta när våra medarbetare behandlas illa av dessa människor. Vi kan aldrig tillåta när dessa pratar om människor i nöd på ett hemskt sätt. Vi får inte låta hatet bygga vårt samhälle.

***
När man översköljs av all detta hat är det svårt att glömma det goda. Att glömma att världen i grunden är god.

Jag påminns om detta genom alla våra duktiga medarbetare som bestämt sig att ”Det här ska vi klara av!” På våra skolor, på våra förvaltningar, på våra boenden.

Jag påminns om detta genom mina samtal med alla de medborgare som säger ”Fortsätt kämpa, det här är viktigt”!

Jag påminns om detta genom alla de människor som ser de ensamkommande barnen som de barn de är och ser den positiva kraft som finns inom de.

Jag påminns om detta genom de hundratals volontärer som ställt upp för våra flyktingar på våra evakueringsboenden. Volontärer som med tårarna rinnandes för kinderna sagt farväl till flyktingar när de lämnat Haninge för att åka till ett ankomstboende.

Men mest av allt påminns jag om detta i något som jag fick höra när jag besökte evakueringsboendet på Aktivitetshuset.

När de hundra sängar på boendet skulle bäddas för första gången ville de som gått på dagverksamheten på Aktivitetshuset bädda dessa.

Man sa till dem ”Ni behöver inte!”
Men dem sa ”Vi vill!”

När man frågade om varför svarade en.

”I hela mitt liv har jag blivit hjälpt av andra.
Nu vill jag hjälpa till.”

Dessa enkla ord utrycker den godhet som finns hos våra medmänniskor.

”Där det finns hat, där finns det kärlek.
Där det finns förtvivlan, där finns det hopp.
Där det finns mörker, där finns det ljus.”

***

I förra veckan hölls ekonomikonferens som är den riktiga starten för budgetarbetet i alla fall för oss politiker.

Det var en fantastisk uppvisning sådant man verkligen ser fram emot varje år.

Där satt ekonomer som i sitt stilla huvud räknade ut vart man skulle åka på ledighet med alla övertidstimmarna som kommer genereras.

Där var förvaltningscheferna som gjorde sina presentationer och la huvudet sådär snett åt sidan som bara en förvaltningschef kan göra och sa att, detta blir svårt.

Där fanns allvarliga fritidspolitiker som tänkte att detta får vi ju aldrig ihop!

Och där fanns de erfarna politiker från både majoritet och opposition som lugnt tänkte att det är långt kvar valet. Många tuffa beslut hinner tas.

Och faktum är att vi kommer få ihop detta på ett bra sätt.  Budgetarbetet för 2017 är i sin linda och samarbetskoalitionen kommer att lika noggrant som förra året arbeta fram ett budgetförslag som speglar de ambitioner som vi har slagit fast i plattformen för mandatperioden.

Kommunledningen kommer troligen lyfta fram ett antal fokusområden. Mycket av det vi gör är viktigt, men det finns frågor som är ett år kan vara viktigare än andra.

Låt mig bara nämna några frågor.

Bostadsfrågan är central. Vi måste bygga. Haninge växer och man måste ha en möjlighet att bygga en framtid här i vår kommun. Bostadsfrågan är också viktig ur ett socialt perspektiv. Alla har inte råd eller möjlighet som andra.

Vi har flera utvecklingsarbeten på gång med Vega, Haningeterrassen, Albyberg, men det tillkommer ständigt nya områden. Samarbetet med näringslivet är oerhört viktigt.

Flyktingfrågan har varit väldigt mycket i fokus under hösten. Nu har antalet flyktingar minskat och kommer troligen vara färre än höstas om man ser vad regeringen beslutar om. För oss är den viktiga frågan nu att ta emot nyanlända och skapa förutsättningar för egen försörjning och integration.

En mycket viktig fråga är att göra vårt samhälle tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar. Vi måste förstå och anpassa våra verksamheter efter de människor som inte har samma möjligheter som andra. Inom vissa områden är vi väldigt bra såsom kultur- och fritid, men andra områden är vi mycket efter.

Skolan har avgörande roll i vårt samhällsbygge. Vi måste få våra barn att lyckas i skolan! Hela området barn och unga är en prioriterad fråga för kommunledningen. För lyckas vi inte med barnen så lyckas vi inte med framtiden.

Den 21 april skickas kommunledningens budget på remiss ut till nämnderna. Kommunfullmäktige antar sedan budgeten den 13 juni. Ni vet om att vi har ett parlamentariskt knepigt läge, men när beslutet är fattat så kommer det ändå bara att finnas en budget och det är den som fullmäktige har beslutat.

***

Slutligen.

Det myntades för flera valrörelser sedan i det amerikanska presidentvalet formuleringen:

It´s all about the economics stupid!

De kommande månaderna kan man tänka sig att det verkligen är så. Ekonomin ger oss förutsättningar.

Men när vi nu fortsätter bygga vår palats tillsammans, för alla våra medborgare, så måste vi ställa oss frågan vad det egentligen handlar om.

När vi har frågor som känns omöjliga på våra axlar såsom att lösa klimatfrågan och flyktingsituationen, så är det viktigt att stanna upp och komma ihåg varför vi gör detta.

Vi gör det för våra barn. Vi gör detta för våra kommande generationer.

Det palats vi alla bygger tillsammans kommer troligen aldrig bli färdigt. Men om vi alla bidrar till vårt bästa så lämnar vi över ett bygge som vi hoppas de vill ta över. För allt handlar om att göra saker för någon annan.

Jag fick höra följande citat i söndags.

”Det vi ger våra barn idag, ger de oss tillbaka i mångfald när de tar över”.

Låt detta vara det centrala när vi fortsätter vårt palatsbygge, att utveckla vår kommun och möta våra medborgare.

Låt oss varje dag ställa frågan

”Vill vi att våra barn ska lära sig att älska eller hata?”

När vi har svaret på den frågan så allt annat enkelt.

Tack!”